برچسب: قدرت باروری

آیا استفاده از لپ تاپ در کاهش قدرت باروری تاثیر دارد؟

در سال های گذشته بارها اخباری در مورد تاثیر منفی قراردادن لپ تاپ بر روی پاهای انسان و به خصوص مردان منتشر شده و تصریح شده بود که گرمای ناشی از فعالیت لپ تاپ ها توان باروری انسان ها را کاهش می دهد.